Váháte zda začít s PDM nebo rovnou potřebujete PLM?

Seznamte se s naším systémem pro správu dat – Teamcenter PDM, který vám umožní urychlit proces vývoje produktů. Pomůže vám utřídit data a vytvořit proces na ukládání dat do správných souborů včetně verzování. Díky tomu budete moci rychle vyhledat potřebná data, opětovně data použít a sdílet, včetně řízeného změnového procesu. Samozřejmostí je ochrana dat a udělení přístupových práv k datům až na jednotlivé uživatele.

Za pár měsíců po nasazení řešení Teamcenter už zúročíte investici díky výhodám PDM, s tím, že vaše investice je dlouhodobě chráněna. Protože Teamcenter můžete kdykoliv a jednoduchým způsobem rozšířit o funkcionality PLM a tím vytvořit svou digitální páteř firmy – spolehlivý a flexibilní základ pro postupnou digitalizaci celé firmy.

Rychlé a přesné naceňování

Podniky v dnešní dynamické době potřebují rychleji odevzdávat nabídky svým zákazníkům a přitom být maximálně přesní v naceňování se znalostí přesných nákladů a své marže.

Je to možnost, jak ukázat zákazníkům svou hodnotu, nabídnout reálnou cenu bez přidávání různých “cenových rezerv”.

 • Potýkáte se s narůstajícím počtem cenových poptávek na vaši výrobu a výrobu forem a přitom vyhráváte jen zlomek z odevzdaných nabídek?
 • Trávíte spoustu času vytvářením nabídek namísto obchodování v terénu?
 • Potřebujete mít přesné informace o ziskovosti nabídek a to třeba až na pět let dopředu?
 • Zkracují se lhůty pro podání cenových nabídek kalkulací výroby a kalkulací forem?

Řešením je Teamcenter Product Cost Management (PCM).

Páteř pro digitalizaci vašeho podniku

Šlape vám konkurence na paty? Potřebujete být rychlejší a levnější? Pomůžeme vám zvýšit produktivitu a udržet konkurenceschopnost. Řešením je digitalizace podniku.

Vybudujte vlastní digitální páteř, která kromě rychlejší a efektivnější formy práce přinese propojení celého výrobního podniku do jednoho celku.

Digitální páteř:

 • šetří náklady na provozování existujících a nových systémů,
 • zjednodušuje jejich správu a údržbu,
 • tvoří pevný základ pro budoucí rozvoj podnik,
 • šetří čas při komunikaci a zamezuje chybám.

Správa konstrukčních a výrobních dat

Pokud víte, že potřebujete získat kontrolu nad produktovými daty a procesy nad nimi, může vás trápit otázka jaký software pořídit. Stačí vám správa produktových dat (PDM) nebo potřebujete správu životního cyklu výrobku (PLM)? Nechcete si ukrojit větší porci, než zvládnete využít, ale zároveň se nechcete nechat do budoucna svazovat systémem, který nedokáže růst spolu s potřebami vaší společnosti? Máme pro vás řešení.

Podle společnosti Aberdeen 72% malých a středních firem používá ke správě dat souborový server nebo lokální počítačové úložiště. Jste si vědomi jak chybějící systém pro správu dat negativně ovlivňuje chod společnosti?

Firmy postrádající systém pro správu a řízení dat čelí těmto problémům:

 • Časově náročné vyhledávání údajů.
 • Složité sdílení dat s kolegy, zákazníky či dodavateli.
 • Neefektivně strávený čas s opakujícími se činnostmi při konstrukci.
 • Konfliktní verze dokumentů.
 • Ztráta důležitých dat.
 • Práce s neaktuálními dokumenty.
 • Finanční & časové ztráty a neplánované vícenáklady jako důsledek výše uvedených bodů
 • Nepružnost firmy způsobující nižší konkurenceschopnost a nižší výkonnost
 • Pomalejší přizpůsobivost dnešnímu dynamickému trhu

Správa a řízení dat ve vašem podniku

Chcete vybudovat digitální pracovní prostředí, které spojuje lidi s informacemi, které potřebují? Chcete propojit uživatele, nejen konstruktéry a inženýry, s vašimi produktovými daty a procesy? Co kdyby všichni mohli jednoduše překonávat tyto hranice a mohli efektivně a bezpečně zachytit a sdílet informace?

Řešení Teamcenter zajišťuje jednotnou datovou platformu a efektivní práci s daty. Co můžete od takového systému očekávat?

 • Správu mechanických konstrukčních, elektro dat, správu NC dat.
 • MultiCAD prostředí, možnost kombinovat data z různých CAD systémů.
 • Automatické generování vizualizačního formátu JT pro prohlížení 3D dat.
 • Ochranu a zabezpečení všech dat.
 • Integrované workflow procesy a zrychlení stávajících procesů.
 • Řízení požadavků, revizí, změn.
 • Centrální správu firemních standardů a knihoven a opakované využití.
 • Vyhledávání Google Search.
 • Integrace s vaším ERP systémem.

Správa dokumentů

Během výrobního cyklu výrobků vzniká mnoho dokumentů (výrobní, změnové, revize, statusy apod.), se kterými pracuje mnoho lidí. Logicky tak vzniká potřeba data řídit, spravovat a propojovat.

Díky řešení Teamcenter:

 • Všichni ukládáte dokumenty do správné složky a zamezujete duplikaci dokumentů na různých místech.
 • Vždy pracujete s tou nejaktuálnější verzí a svými úpravami vytváříte poslední verzi.
 • Jednoduše vyhledáváte potřebná data a nestane se vám, že budete ztrácet čas se špatnou verzí dokumentů.
 • Vaše postupy a procesy budou jasně definované a zlepší se komunikace napříč týmy a odděleními.
 • Pracovníci různých oddělení budou mít přístup k dokumentům podle oprávnění.
 • Přístup na produktová data máte přímo z nástrojů MS Office, na které jste zvyklí.
 • Pomocí funkce vizualizace dat si můžete třeba i z tabletu prohlédnout 2D a 3D ilustrace a animace.
 • Všechna data jsou chráněna a zabezpečena proti úniku.

Správa kusovníků

Pokud známe strukturu výrobku je třeba mít přesně definovaný kusovník, který říká co který konstrukční uzel obsahuje.

Při vývoji inovativnějších výrobků a snaze udržet si konkurenceschopnost, se správa přesných definic výrobků včetně kusovníků stává čím dál složitější. Informace o výrobcích se neustále rozšiřují a prohlubují. Teamcenter vám pomůže zajistit úplné informace o výrobcích v celé organizaci.

Čemu se na webináři věnujeme:

 • Možnost správy různých druhů kusovníků.
 • Tvorba kusovníků nezávisle na CAD.
 • Varianty a konfigurace výrobků.
 • Porovnávání kusovníků.
 • Zakázkový kusovník.

Benefity:

 • Kompletní a přesná definice kusovníků zajišťuje správnost dat.
 • Zvýšení kvality informací o produktu a snížení zmetkovitosti ve výrobě.
 • Zkrácení času vývoje a výroby.

Změnové řízení

Změna v různých fázích vývoje a výroby je každodenním jevem ve většině průmyslových odvětvích. A tudíž správně zavedené změnové řízení hraje majoritní roli ve schopnosti výrobce pružně a rychle reagovat na zákaznické požadavky, ale také na změny vzniklé úpravami, vylepšeními nebo odstraňováním nedostatků.

Účinným nástrojem je Change management (Změnové řízení) integrovaný do Teamcenter systému, zajišťující celý proces od identifikace změny, přes její schválení až samotné provedení. A to vše rychle, přesně a účinně.

Hodnota pro vás

 • Zkrácení času vývoje a výroby díky přesnému a včasnému odhalení problémů a jejich rychlému a přesnému řešení.
 • Kvalifikované a přesné rozhodování při posuzování dopadu změn v souvislostech a potřebné komplexitě.
 • Snížení vícenákladů a nekvalitních výrobků díky propojení změnového řízení od konstrukce, technologie až do výroby, řešení změn už v počáteční fázi jejich vzniku a nikoliv až v rozběhnuté výrobě.
 • Rychlé a přesné zavedení změn přináší větší konkurenceschopnost, flexibilitu a spokojenost zákazníků.

Implementace PDM

Teamcenter Rapid Start usnadňuje zavedení PDM systému do firem a umožňuje rychlé rozšíření do podoby PLM.

Teamcenter Rapid Start umožňuje firmám řídit svá multi-CAD data, řídit požadavky na změny a schvalovat procesy, a dále rozšiřovat využití PLM, v případě že to je pro jejich potřeby nutné.

Čemu se na webináři věnujeme:

 • Představení metodiky při přípravě a samotné implementaci
 • Vstupní analýza
 • Realizace projektu
 • Požadavky z hlediska IT
 • Typické projekty a zkušenosti
 • Co implementace obnáší ze strany zákazníka a samotného dodavatele
 • Jak jde dále rozšířit PDM na PLM