Zlepšení změnových procesů umožňuje přednímu výrobci automobilových světel zářit

„Teamcenter hraje z hlediska naší úspěšnosti na trhu strategickou úlohu, proto trvale rozšiřujeme jeho použití.” říká Erich Schildberge, vedoucí skupiny řízení dat předního výrobce automobilových světel společnosti ZKW Group.

Základní fakta

Produkt

 • Teamcenter

Obchodní výzvy

 • Složitost výrobku a nástrojů
 • Krátké harmonogramy návrhu
 • Časté změny návrhu a výroby
 • Vysoký počet konstrukčních změn
 • Distribuovaná pracoviště
 • Značné byrokratické pracovní zatížení papírovými změnovými procesy

Klíče k úspěchu

 • Přechod na elektronické řízení změn s Teamcenter

Výsledky

 • Změnové postupy napříč pracovišti
 • Důsledná zpětná sledovatelnost všech změn
 • Rychlejší provádění změn
 • Ochrana duševního vlastnictví díky centralizované dokumentaci