Víte, že:

 • 79 % podniků využívá CAD systémy při procesu projektování
 • v některých případech používají podniky i 10 různých CAD systémů
 • 70 % podniků uvádí spolupráci řady projekčních týmů v procesu projektování
 • se 75 % realizovaných procesů projektování výrobků účastní až 5 projekčních týmů

Vzniká tak otázka, jakým způsobem efektivně řídit data a proces návrhu, když se navíc k projektování používá řada CAD systémů.

Strojní konstrukce obsahuje 3 skupiny, které pracují v různých systémech.

Přínosy PDM

null

Centrální řízení, přístup k datům a jejich opětovné využívání

null

Jednotný datový model v celém inženýrském procesu s přesně určenými stavy

null

Vizualizace nezávislá na systému CAD (náhledy na 2D výkresy a 3D modely i pro pracovníky, kteří nemají a ani nepotřebují CAD systém

null

Konzistentní prostředí umožňující řízení struktury produktu

Funkční požadavky v oblasti CAD dat strojní konstrukce (mCAD)

Při výběru systému PDM je třeba věnovat pozornost tomu, zda řešení, o nichž uvažujete, zaručují funkce v oblasti řízení dat pocházejících z různých zdrojů, tj.:

 • hotové integrace mCAD (např. s následujícími systémy CAD: NX, SolidEdge, CATIA, SolidWorks, Pro/ENGINEER, AutoCAD, Inventor, Creo, jinými)
 • možnost projektování v kontextu sestavy
 • možnost projektování sestavy pomocí několika různých CAD systémů (Multi-CAD)
 • inteligentní číslování dílů
 • grafické řízení seznamu materiálů
 • výměna dat s jinými IT systémy a také jinými odděleními
 • omezení v přístupových právech a editaci dat CAD

Kontaktujte odborníka

Uvědomujeme si, že kompletní informování o zlepšeních obchodních procesů s využitím informatických systémů vyžaduje delší a podrobnější vysvětlení. Pokud máte jakékoliv dotazy, položte je našemu odborníkovi. Pomůžeme Vám najít odpovědi na vaše otázky.