Víte, že:

  • na trhu více než 105 systémů pro návrh desek plošných spojů (PCB – Printed Circuit Board)
  • 79 % podniků využívá CAD při procesu projektování
  • 70 % podniků uvádí spolupráci řady projekčních týmů v procesu projektování
  • 75 % realizovaných procesů projektování výrobků se účastní až 5 projekčních týmů

Vzniká tedy reálná otázka – jak efektivně řídit návrh tištěných obvodů, tj. desek s elektrickými spoji a pájecími body, určených k montáži elektronických provozních jednotek?

Přínosy

null

Centrální řízení, přístup k datům a jejich opětovné využívání

null

Jednotný datový model v celém inženýrském procesu s určenými stavy

null

Vizualizace nezávislá na systému CAD (náhledy na 2D výkresy a 3D modely i pro pracovníky, kteří nemají a ani nepotřebují CAD systém

null

Konzistentní prostředí umožňující řízení struktury produktu

Funkční požadavky eCAD

Při výběru systému PDM je třeba věnovat pozornost tomu, zda řešení, o nichž uvažujete, zaručují funkce v oblasti projektování tištěných obvodů, tj.:

  • hotové integrace eCAD např. se systémy Mentor, Cadence, Intercept, Altium, EPLAN, Zuken, SEE Electrical, jinými)
  • možnost tvorby knihoven výrobců elektrických a elektronických dílů
  • možnost projektování sestavy pomocí několika aplikací eCAD (Multi-CAD)
  • výměna dat s jinými systémy a odděleními
  • provázání dat eCAD s mCAD
  • omezení v přístupových právech a editaci kusovníku

Kontaktujte odborníka

Uvědomujeme si, že kompletní informování o zlepšeních obchodních procesů s využitím informatických systémů vyžaduje delší a podrobnější vysvětlení. Pokud máte jakékoliv dotazy, položte je našemu odborníkovi. Pomůžeme Vám najít odpovědi na Vaše otázky