Systém PDM vám umožňuje spravovat víceúrovňové struktury kusovníku. Pomocí konfigurátorů produktů zabudovaných do PDM může uživatel automatizovat některé práce související s definicí kusovníků, a to jak v prototypové fázi, tak při sériové výrobě. Efektivně implementovaný systém PDM umožňuje přepnout z modelu ETO (inženýring na zakázku) do modelu CTO (konfigurace na objednávku)

Přínosy

null

Správa materiálů ve víceúrovňových sestavách

null

Provázání konstrukční a technologické struktury

null

Mechanismy toku dat a automatické tvorby výkresů

null

Řízení tisku technické dokumentace

Funkční požadavky PDM

Při výběru systému PDM je třeba věnovat pozornost tomu, zda nabízené systémy zaručují funkce v oblasti správy kusovníků:

  • kusovníky s možností náhledu v podobě stromové struktury, seznamů materiálů, struktury 2D a 3D
  • integrace s různými systémy ERP
  • integrace s různými aplikacemi CAD/CAM
  • práce v 3D prostředí
  • možnost klonování struktur a práce v řadě struktur
  • import kusovníku do systému PDM v různých formátech

Kontaktujte odborníka

Uvědomujeme si, že kompletní informování o zlepšeních obchodních procesů s využitím informatických systémů vyžaduje delší a podrobnější vysvětlení. Pokud máte jakékoliv dotazy, položte je našemu odborníkovi. Pomůžeme Vám najít odpovědi na Vaše otázky