PDM (Product Data Management) je platforma, která shromažďuje údaje o daném produktu, postupech jeho výroby a technologických zdrojích. Je určená pro konstruktéry, technology, výrobní oddělení a oddělení kvality.

Systémy PDM tvoří následující funkční skupiny:

 • null

  Řízení dat

  Systém PDM shromažďuje veškeré informace nutné k projektování, vývoji a výrobě produktů a dále také k e správě dat. Jeden centrální zdroj informací o produktu a projektových procesech umožňuje řízení všech projektů, materiálů, komponent, dokumentů a požadavků, které tvoří projekt daného produktu.

 • null

  Přístup k datům

  Pracovníci zapojení do daného projektu mají možnost snadno najít a používat informace, které potřebují k výkonu práce, tj. informace o materiálech, jednotlivých komponentách, dále dokumenty, požadavky, technické výkresy, výrobní návody a řadu jiných. Přístup zohledňuje systém oprávnění, který chrání práva duševního vlastnictví, a potřeby podniku v oblasti bezpečnosti dat.

 • null

  Vyhledávání

  Vícerozměrné funkce vyhledávání umožňující rychlé vyhledávání dat, takže uživatelé (dokonce v různých místech), mohou v libovolné době získat přístup k informacím o produktu a procesech, uložených v systému PDM.

 • null

  Spolupráce

  Systém PDM umožňuje zobrazení procesů probíhajících v podniku a výměnu dat mezi různými odděleními. Tok informací (workflow) umožňuje vytváření a automatické provádění nastavených procesů používaných ve firmě.

 • null

  Řízení změn

  Řízení změn a revizí s využitím systému PDM umožňuje využití postupů v oblasti plánování změn (analýza „co se stane, když”), zavádění těchto změn (provádění), ověřování a informování účastníků procesu projektování o zavedených změnách.

 • null

  Integrace

  Systémy PDM nejvyšší třídy umožňují integraci s externími systémy a aplikacemi a dále zajišťují možnost rozšíření na kompletní platformu PLM (ang. Product Lifecycle Managment).

Komplexní řešení pro všechny podniky

Rozvoj od PDM k PLM

Správa výrobní dokumentace je segmentem správy celého životního cyklu výrobku. Podporuje podnik v oblasti řízení dat o produktu. Komplexní podpora pro životní cyklus výrobku podporují řešení PLM (ang. Product Lifecycle Management).

Hlavním úkolem systému PLM je komplexní podpora podniku ve všech oblastech tvorby a vývoje produktů. Takovýto systém podporuje celý cyklus vývoje a života produktu, tj. od chvíle vytvoření koncepce, přes projekt, následně výrobu až po poprodejní servis a likvidaci. Systém PLM je informatický nástroj integrující lidské zdroje, data, procesy a systémy CAD, které umožňují kontrolu a řízení všech informací o daném produktu.

Funkční požadavky

K základním přínosům zavedení systému PLM patří:

 • zlepšení vývoje nového produktu
 • zvýšení schopnosti firmy tvořit nové produkty
 • zkrácení času na zavedení produktu na trh
 • snížení rizika spojeného se zavedením nového produktu na trh
 • maximalizace využití nových nápadů a sledování potřeb trhu
 • zvýšení produktivity pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje
 • Zvýšení efektivity realizace projektů
 • výstavba a udržování databáze informací o produktech
 • zajištění shody s formálními a právními požadavky a také s bezpečnostními požadavky
 • podpora řízení projektování produktů a výroby, včetně řízení konstrukční a technologické dokumentace
 • snížení nákladů na projektování produktů a jejich zavádění na trh
 • zvýšení kvality produktu
 • zvýšení produktivity práce

Kontakt

Uvědomujeme si, že kompletní informování o zlepšeních obchodních procesů s využitím informatických systémů vyžaduje delší a podrobnější vysvětlení. Pokud máte jakékoliv dotazy, položte je našemu odborníkovi. Pomůžeme vám najít odpovědi na vaše otázky.